نود و حریم خصوصی

نود و حریم خصوصینوود احترام ویژه ای برای حریم شخصی کاربران قائل است از طرفی شرایطی فراهم آورده است که کاربران نظرات خود را آزادانه و بصورت منصفانه در خصوص هر کسب و کار در نوود درج کنند از این روی از کاربران در خواست می شود از نشر اطلاعات و نظرات کذب اکیداً خودداری کنند و با توجه به اینکه کلیه فعالیت‌ و خدمات نوود قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد بنابراین درج آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط کاربر به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که این موارد به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد مسؤ‌لیت مخدوش بودن اطلاعات با کاربر خواهد بود . کاربر در تمامی موارد باید بصورت منصفانه و با در نظر گرفتن قوانین تجارت الکترونیک در نوود به فعالیت بپردازد و مسولیت تمام اعمال و نظرات و رفتارهای خود می باشد.


نوود در هدف دارد با دسترس قراردادن سیستم ارزیابی کسب و کارها توسط کاربران کیفیت خدمات کسب و کارها را افزایش دهد از این روی کاربران با در نظر گرفتن شرایط و قوانین تجارت الکترونیک با هدف بهبود کسب و کارها به درج نظر و امتیاز بپردازد و همچنین از توهین و افترا خود داری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب هدفمند یا توهین یا افترا قابلیت پیگیری آن از طرف کسب و کار یا نوود از طریق مجاری قانونی محفوظ خواهد بود از این روی از کاربران در خواست می گردد با رعایت احترام و با هدف بهبود خدمات یک کسب و کار و فرهنگ اجتماعی به درج نظر بپردازند .