پروفایل پیرایش ایرونی

پیرایش ایرونی

آرایشگاه مردانه


پیرایشگاه ایرونی خدماتی از قبیل ماسک صورت و پاکسازی .کوتاه رو فرم و اصلاح صورت انجام می گیردساعت کاری

شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت10:00
ساعت پایان شیفت 14:01

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

یک شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت10:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:01

دو شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت10:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:00

سه شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت10:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:01

چهار شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت10:02
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:00

پنج شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت10:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:00

جمعه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت11:00
ساعت پایان شیفت 15:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت13:14
ساعت پایان شیفت 13:14
شبکه های اجتماعی
کلید واژه ها
خدمات


نظرات کاربران
آخرین نظر کاربران درباره پیرایش ایرونی

لیست دوستان

تمامی حقوق به نوود تعلق دارد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد © 2017