پروفایل مرکز خدمات درمانی دامپزشکی دکتر مزروعی

مرکز خدمات درمانی دامپزشکی دکتر مزروعی

دامپزشکی


مرکز خدمات درمانی دامپزشکیساعت کاری

شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت17:00
ساعت پایان شیفت 19:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت19:00
ساعت پایان شیفت 21:00

یک شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت17:00
ساعت پایان شیفت 19:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت19:00
ساعت پایان شیفت 21:00

دو شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت17:00
ساعت پایان شیفت 19:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت19:00
ساعت پایان شیفت 21:00

سه شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت17:00
ساعت پایان شیفت 19:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت19:00
ساعت پایان شیفت 21:00

چهار شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت17:00
ساعت پایان شیفت 19:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت19:00
ساعت پایان شیفت 21:00

پنج شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت17:00
ساعت پایان شیفت 19:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت19:00
ساعت پایان شیفت 21:00

جمعه

تعطیل است
شبکه های اجتماعی


نظرات کاربران
آخرین نظر کاربران درباره مرکز خدمات درمانی دامپزشکی دکتر مزروعی

لیست دوستان

تمامی حقوق به نوود تعلق دارد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد © 2017