پروفایل غذای داداعرفان

غذای داداعرفان

رستوران سنتی


غذای داداعرفانساعت کاری

شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00

یک شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00

دو شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00

سه شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00

چهار شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00

پنج شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00

جمعه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت08:30
ساعت پایان شیفت 13:30

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 21:00
شبکه های اجتماعی


نظرات کاربران
آخرین نظر کاربران درباره غذای داداعرفان

لیست دوستان

user

Ehssan

کارشناس
تمامی حقوق به نوود تعلق دارد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد © 2017