پروفایل باقلوا استانبولی (شعبه علی کیپا)

باقلوا استانبولی (شعبه علی کیپا)

شیرینی و کیک فروشی


انواع شیرینی های خانگی و رژیمی با طعم های مختلف و باقلوا ترکیساعت کاری

شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

یک شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

دو شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

سه شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

چهار شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

پنج شنبه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30

جمعه

باز است

شیفت اول
ساعت شروع شیفت09:00
ساعت پایان شیفت 14:00

شیفت دوم
ساعت شروع شیفت16:30
ساعت پایان شیفت 22:30
شبکه های اجتماعی


نظرات کاربران
آخرین نظر کاربران درباره باقلوا استانبولی (شعبه علی کیپا)

لیست دوستان

user

Ehssan

کارشناس
تمامی حقوق به نوود تعلق دارد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد © 2017